Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały III Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 roku


pdfU C H W A Ł A Nr III/12/2010 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Dodano: 2011-01-31 10:05:58Pobrano: 1166 // 0.09 MB
pdfU C H W A Ł A Nr III/13/2010 w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.
Dodano: 2011-01-31 10:05:13Pobrano: 1175 // 0.08 MB
pdfU C H W A Ł A Nr III/14/2010 w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Dodano: 2011-01-31 10:04:33Pobrano: 1139 // 0.08 MB
pdfUCHWAŁA NR III/15/2010 w sprawie: zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbióri wywóz śmieci, w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dodano: 2011-01-31 10:03:58Pobrano: 1618 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA NR III/16/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Dodano: 2011-01-31 10:03:17Pobrano: 1210 // 0.11 MB
pdfU C H W A Ł A Nr III/17/2010 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dodano: 2011-01-31 10:02:04Pobrano: 1139 // 0.12 MB
pdfU C H W A Ł A Nr III/18/2010 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec
Dodano: 2011-02-01 12:44:33Pobrano: 1199 // 0.91 MB
pdfUchwała Nr III/19/2010 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Chochołów
Dodano: 2011-01-31 10:01:15Pobrano: 1166 // 0.08 MB
pdfUchwała Nr III/20/2010 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2011-01-31 09:39:35Pobrano: 1231 // 0.08 MB
pdfUchwała Nr III/21/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Bystre
Dodano: 2011-01-31 09:38:50Pobrano: 1161 // 0.08 MB
pdfUchwała Nr III/22/2010 w sprawie: Przeznaczenia do użytku publicznego obiektu sportowego/sali sportowej w miejscowości Chochołów przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich
Dodano: 2011-01-31 09:38:06Pobrano: 1203 // 0.08 MB
pdfU C H W A Ł A Nr III/25/2010 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2011-01-31 09:36:40Pobrano: 2055 // 0.12 MB
pdfUchwała Nr III/23/2010 w sprawie: Przeznaczenia do użytku publicznego obiektu sportowego/sali sportowej w miejscowości Stare Bystre przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem
Dodano: 2011-01-31 09:37:25Pobrano: 1168 // 0.08 MB
pdfUchwała Nr III/24/2010 w sprawie: przeznaczenia do użytku publicznego obiektu sportowego/sali sportowej w miejscowości Czerwienne przy Katolickiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem.
Dodano: 2011-02-01 12:57:41Pobrano: 1133 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA Nr III /25/2010 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2011-02-02 11:53:18Pobrano: 1237 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA Nr III /26/2010 w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy
Dodano: 2011-02-02 11:51:33Pobrano: 1189 // 0.08 MB