Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gospodarka

W gminie Czarny Dunajec funkcjonuje 677 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Prowadzą one głównie działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Około 40 podmiotów stanowią spółki cywilne. Profil działalności gospodarczo-usługowej jest następujący: baza hotelowa – 2 podmioty, handel i naprawy – 199, gastronomia – 20, rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo – 14, przetwórstwo – 125, budownictwo – 94, transport – 51, inne (np. pensjonaty, ochrona zdrowia, rzemiosło, drobna produkcja) – 172. Zdecydowana większość podmiotów (około 85%) to zakłady małe, zatrudniające do 5 osób. Największymi zakładami w gminie są: PPH „Gamatex” (produkcja odzieży), Zakład Produkcji Odzieży „Mero”, PPH „Baltex” (wyroby z drewna, obuwie skórzane), Scanprodukt S.A. (wyroby z drewna), Zakład Stolarski „Ciszek”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Przedsiębiorstwo „Skorupa” (transport międzynarodowy, park maszynowy), Zakład Szwalniczy. Wśród nowopowstałych przedsiębiorstw należy wymienić gospodarstwo rybackie w Czarnym Dunajcu, specjalizujące się w produkcji pstrągów, oferujące również łowisko wędkarskie. Pstrągarnia znajduje się też we Wróblówce. Niektóre podmioty gospodarcze upadają lub są likwidowane. Przykładem w tym względzie może być kamieniołom piaskowców magurskich w Odrowążu.


Duży udział w tworzeniu aktywności gospodarczo-usługowej mają gospodarstwa rolne, które często obok działalności rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą. Stanowią one grupę obejmującą 11% wszystkich gospodarstw rolnych. Wśród nich około 40 gospodarstw zajmuje się agroturystyką, reklamując swoje usługi. Trudno natomiast oszacować liczbę gospodarstw oferujących noclegi z pominięciem promocji dla zaprzyjaźnionych osób. Wiele takich gospodarstw prowadzi też drobną działalność rękodzielniczo-produkcyjną; rzemieślniczą, pamiątkarską, handlową lub przetwórczą.


Usługi w gminie pozostają generalnie na poziomie podstawowym (np. handel, różnorodne naprawy, transport). Bardziej specjalistyczne punkty usługowe (np. usługi fotograficzne, pomoc drogowa, ubezpieczenia, ochrona zdrowia) znajdują się prawie wyłącznie w Czarnym Dunajcu. Mieszkańcy gminy oczekują rozwoju usług, głównie rzemiosła usługowego, punktów skupu produktów i punktów zaopatrzenia zaplecza rolniczego.Źródło: fragment z dokumentu "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Czarny Dunajec" wykonawca: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie

Zobacz też: Czarny Dunajec i okolice pod redakcją itd.- dostępna w UG i bibliotekach publicznych na terenie Gminy