Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ewidencja ludności i dowody

docWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:16Pobrano: 732 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:17Pobrano: 751 // 0.26 MB
docWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:18Pobrano: 748 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:19Pobrano: 743 // 0.25 MB
pdfPodanie o poświadczenie wspólnego zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:38:29Pobrano: 529 // 0.09 MB
pdfPełnomocnictwo
Dodano: 2018-11-20 11:39:07Pobrano: 592 // 0.03 MB
pdfPodanie o poświadczenie zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:56:04Pobrano: 564 // 0.17 MB
pdfWniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:36Pobrano: 443 // 0.23 MB
pdfWniosek o udostępnienie spisu wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:37Pobrano: 473 // 0.24 MB
pdfWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Dodano: 2019-02-06 13:19:47Pobrano: 442 // 0.20 MB
pdfZgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob.._
Dodano: 2019-03-06 08:16:38Pobrano: 407 // 1.61 MB
pdfZgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym
Dodano: 2019-03-06 08:16:39Pobrano: 408 // 1.33 MB
pdfPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-03-06 08:31:29Pobrano: 426 // 0.18 MB
docPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-09-05 10:22:50Pobrano: 379 // 0.04 MB
pdfWniosek o wydanie dowodu osobistego
Dodano: 2020-01-14 13:43:12Pobrano: 488 // 0.87 MB
pdfFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Dodano: 2020-03-17 14:33:37Pobrano: 316 // 0.41 MB
pdfFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - DRUK DWUSTRONNY !!!
Dodano: 2020-03-17 14:35:08Pobrano: 306 // 0.41 MB
docxWniosek sporzadzenie aktu pelnomocnictwa prezydent 2020.
Dodano: 2020-06-08 10:42:54Pobrano: 335 // 0.02 MB
pdfzgłoszenie pobytu stałego
Dodano: 2020-07-02 12:37:10Pobrano: 293 // 0.40 MB
pdfZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Dodano: 2020-07-02 12:37:11Pobrano: 293 // 0.32 MB
pdfZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Dodano: 2020-07-02 12:37:12Pobrano: 279 // 0.23 MB
pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Dodano: 2020-07-02 12:37:12Pobrano: 295 // 0.32 MB
pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Dodano: 2020-07-02 12:37:13Pobrano: 301 // 0.41 MB
pdfzgłoszenie pobytu czasowego
Dodano: 2020-07-06 09:12:20Pobrano: 283 // 0.39 MB
pdfFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Dodano: 2020-07-20 15:00:02Pobrano: 305 // 0.12 MB