Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz referatów i stanowisk-kontakt

Wójt Gminy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Wójt Gminy Marcin Ratułowski


37


Referat Spraw Organizacyjnych i Ewidencji Ludności

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Sekretarz Gminy Michał Jarończyk 18 26-135-36 36
Stanowisko ds. organizacyjnych Podinsp. Bartłomiej Błachuta


Agnieszka Kościelniak
18 26-135-12


18 26-135-40

12
40

Stanowisko ds. organizacyjnych
Insp. Joanna Miętus 18 26-135-20 20
Stan. ds. obsługi Rady Gminy Insp. Beata Stopka-Studencka
18 26-135-42 42
Stanowiska ds. ewidencji ludności (zameldowanie, dowody osobiste) Podinsp. Renata Gęza

Insp. Renata Błachuta

18 26-135-18 18


Referat Finansowy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Monika Styrczula
18 26-135-24 24
Zastępca Głównego KsięgowegoStanowiska ds. księgowości budżetowejStanowisko d/s kontroli i rachunkowości budżetowej

Mateusz Latoszek

Insp. Krystyna Lenart
Podinsp. Monika Surowiak


Ref. Justyna Zatłoka


Podinsp. Małgorzata Garczek
18 26-135-21

18 26-135-21
18 26-135-21

18 26 135 22


18 26 135 22

21


21

21


22


22

Stanowiska ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji
Ref. Aneta Błęka
Podinsp. Weronika Grela


Ref. Magdalena Bazińska

Insp. Halina Michniak
Insp. Maria Kubasik

Podinsp. Aneta Bieda

18 26-135-34
18 26-135-34

18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
34
34

22
22
22Kasjer Podinsp. Edyta Dzielawa
18 26-135-33 33
Stanowisko ds. działalności gospodarczej Podinsp. Weronika Grela 18 26-135-34 34


Referat Budownictwa

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Krzysztof Kowalczyk 18 26-135-13 13
Stanowiska ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Insp. Tomasz Nowak
Podinsp. Katarzyna Rzepka
18 26-135-14 14
Stanowisko ds. inwestycji
Stanowisko ds. inwestycji liniowych
Insp. Paweł Babeł
Insp. Maria Winnicka
18 26-135-28 28
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej
Insp. Krzysztof Łowisz
18 26-135-27 27
Stanowisko ds. inwestycji liniowych
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Insp. Marta Śmiech-Gal
Podinsp. Krzysztof Strama
18 26-135-27 27
Stanowisko ds. zamówień publicznych Insp. Piotr Zmarzliński 18 26-135-26 26
       


Referat Geodezji i Ochrony Środowiska

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Mariusz Hajduk
18 26-135-29 29
Stanowisko ds. ochrony środowiska Insp. Monika Zwijacz
18 26-135-31 31
Stanowisko ds. ochrony środowiska Podinsp. Joanna Batkiewicz
18 26-135-31 31
Ekodoradca Podinsp. Paulina Kowalczyk
18 26-135-35 29
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

18 26-135-32 32
Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości
Insp. Monika Knapczyk- Stanek
18 26-135-32 32


Referat Komunalny

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu

Kierownik Adam Mucha
18 26-135-15
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Podinsp. Anna Klepacka
18 26-135-11
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Insp. Danuta Babicz
18 26-135-11
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Podinsp. Zuzanna Gruszka
18 26-135-11


Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik


Zastępca kierownika USC
Anna Bobak


Insp. Joanna Miętus

18 26-135-20 20


Biuro rozwoju

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowisko ds. pozyskiwania środków i rozwoju


Stanowisko ds. pozyskiwania środków


Stanowisko ds. turystyki i promocji

Insp. Jacek Piotrowski


Insp. Barbara Chramiec

Podinsp. Joanna Morawa


Insp. Natalia Buter

18 26-135-38
38


Stanowiska samodzielne

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC, spraw obronnych
Mariusz Garus 18 26-135-41 41
Radca prawny Michał Chytła

Lidia Krajewska

18 26-135-39 39
Audytor wewnętrzny Julian Stopka 18 26-135-19 19
Informatyk/administrator systemów teleinformatycznych Wojciech Głowacz 18 26-135-43 43
Koordynator ds. uzależnień Insp. Ewa Smardz-Chlebek 18 26-135-17 17
Stanowisko ds. kontroli podległe Wójtowi Podinsp. Małgorzata Garczek
18 26-135-25 25