Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wpis do rejestru wyborców

Rodzaj sprawy:

 

 

 

Wpis do rejestru wyborców

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

 

Każdy kto stale zamieszkuje na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

Wniosek o wpis do rejestru wyborców

Wymagane załączniki:

 

 

 

1. Wniosek o wpis do rejestru wyborców

2. Kserokopia dowodu osobistego

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Zameldowanie czasowe nie jest równoznaczne z wpisem do rejestru wyborców

Termin załatwienia sprawy:

 

 

 

3 dni od daty złożenia wniosku

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 kodeksu wyborczego Dz. U. nr 21 poz 112 z póź. zm.
Rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców z dnia 27 lipca 2011 Dz. U. Nr 158 poz. 942 z późn. zm.