Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 31 lipca 2013 roku


pdfUCHWAŁA NR XXXIII/308/2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czarny Dunajec i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
Dodano: 2013-10-08 08:52:11Pobrano: 953 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/307/2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Dodano: 2013-10-08 08:52:09Pobrano: 943 // 0.13 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/306/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dodano: 2013-10-08 08:52:07Pobrano: 1014 // 0.33 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/305/2013 zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dodano: 2013-10-08 08:52:02Pobrano: 1096 // 0.06 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIII/303/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Dodano: 2013-10-08 08:52:00Pobrano: 929 // 0.29 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXXIII/304/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji
Dodano: 2014-01-10 12:15:04Pobrano: 940 // 0.04 MB