Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały VI Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 kwietnia 2015 roku


pdfUCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr II/8/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Spraw Przeciwpożarowych i Porządkowych.
Dodano: 2015-06-24 08:19:34Pobrano: 641 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/49/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2015-06-24 08:19:32Pobrano: 682 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2015-06-24 08:19:31Pobrano: 683 // 0.22 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2015-06-24 08:19:29Pobrano: 769 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Dodano: 2015-06-24 08:19:27Pobrano: 696 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2015-06-24 08:19:26Pobrano: 730 // 0.18 MB
pdfUCHWAŁA Nr VI/44/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2015-06-24 08:19:35Pobrano: 698 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-06-24 08:19:20Pobrano: 691 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-06-24 08:19:24Pobrano: 700 // 0.60 MB