Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały VII Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015 roku


pdfU C H W A Ł A Nr VII/71/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2015-07-02 12:56:41Pobrano: 688 // 0.05 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/68/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Chochołów
Dodano: 2015-07-02 12:57:32Pobrano: 700 // 0.05 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/67/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Chochołów
Dodano: 2015-07-02 12:57:31Pobrano: 679 // 0.05 MB
pdfUCHWAŁA NR VII/64/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Czarny Dunajec w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
Dodano: 2015-07-02 12:57:19Pobrano: 716 // 0.19 MB
pdfUchwała Nr VII/63/2015r. Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2015-07-02 12:57:18Pobrano: 645 // 15.04 MB
pdfUCHWAŁA Nr VII/62/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015
Dodano: 2015-07-02 12:56:45Pobrano: 659 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR VII/61/2015 RADA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2015-07-02 12:57:30Pobrano: 661 // 0.02 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/60/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dodano: 2015-07-02 12:57:29Pobrano: 1243 // 0.05 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/59/2015 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu za 2014 rok
Dodano: 2015-07-02 12:57:28Pobrano: 711 // 0.03 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/58/2015 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za 2014 rok
Dodano: 2015-07-02 12:57:27Pobrano: 695 // 0.03 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/57/2015 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2014 rok
Dodano: 2015-07-02 12:57:25Pobrano: 676 // 0.03 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/56/2015 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ
Dodano: 2015-07-02 12:57:23Pobrano: 636 // 0.04 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/55/2015 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2015-07-02 12:57:22Pobrano: 700 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR VII/54/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-07-02 12:56:42Pobrano: 680 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015r
Dodano: 2015-07-02 12:56:45Pobrano: 662 // 0.61 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/52/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2014.
Dodano: 2015-07-02 12:57:21Pobrano: 693 // 0.03 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VII/51/2015 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
Dodano: 2015-07-02 12:57:20Pobrano: 685 // 0.03 MB