Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytania ofertowe

Aktualne informacje
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2020/MŁ
// 2020-01-08 do 2020-01-22
na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Moje łyżwy”- w roku 2020 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki
w roku 2020).
czytaj więcej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2019/JzG na:
// 2019-12-12 do 2019-12-26
1. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy
2. wypożyczenia sprzętu narciarskiego dla dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2020 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2020) czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - OSP Koniówka
// 2019-04-08 do 2019-04-17
W związku z realizacją Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01127 -6935-UM0610801/18 zawartej w dniu 28.03.2019 r. w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Koniówce na realizację zadania pn. “Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu zabaw w miejscowości Koniówka” , Gmina Czarny Dunajec na prośbę OSP Koniówka udostępnia na stronie www Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu zapytanie ofertowe w zakresie realizacji ww. zadania na rzecz OSP Koniówka. czytaj więcej
Zapytanie ofertowe dotyczącym zaprojektowania, wykonania i zamontowania tablic informacyjnych w ramach mikroprojektu pn.: Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego
// 2019-02-28 do 2019-03-08
Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania i zamontowania tablic informacyjnych w ramach mikroprojektu pn.: „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 czytaj więcej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2018/JzG na
// 2018-12-12 do 2018-12-19
1. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy
2. wypożyczenia sprzętu narciarskiego dla dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2019 czytaj więcej
Zapytanie ofertowe
// 2018-11-14 do 2018-11-19
Zapytanie ofertowe dotyczy podręczników tytuły i ilości jak poniżej rozpisane w tabelce z uwzględnieniem wysyłek do 16 szkół i trzech przedszkoli wszystkie na terenie gminy Czarny Dunajec. Proszę podać kwotę zakupu podręczników z uwzględnieniem wysyłki. czytaj więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego
// 2018-07-03 do 2018-07-12
Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie funkcji menagera dla projektu „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec
// 2018-02-06 do 2018-02-14
Wójt Gminy Czarny Dunajec zaprasza do złożenia oferty na pełnieniem funkcji menagera dla projektu „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” w ramach działania 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami -Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. czytaj więcej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2017/JzG
// 2017-12-15 do 2017-12-22
na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2018 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego
w roku 2018).
czytaj więcej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2017/JzG
// 2017-12-06 do 2017-12-14
na:
1. usługę wynajęcia stoku narciarskiego lub
2. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy
3. wypożyczenia sprzętu narciarskiego dla dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2018 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2018) czytaj więcej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
// 2017-08-31 do 2017-09-29
Wójt Gminy Czarny Dunajec na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 roku poz.1916) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. czytaj więcej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
// 2017-06-20 do 2017-07-10
Wójt Gminy Czarny Dunajec na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 roku poz.1916) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. czytaj więcej