Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Inwestycje

Aktualne informacje
Wyremontowano most we Wróblówce
// 2013-09-12 do 2013-09-26 Wyremontowano most we Wróblówce
W dniu 29 sierpnia zakończono ważną inwestycję - wykonanie remontu mostu we Wróblówce "Za Chracą" na potoku Czarny Dunajec. Zadanie było realizowane od marca bieżącego roku. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego mostu zakres prac remontowych był znaczny. czytaj więcej
Trwają remonty dróg
// 2013-05-14 do 2013-05-28
Rozpoczęły się prace na drogach gminnych zniszczonych w minionych latach wskutek gwałtownych opadów deszczu. Odbudowywane są: ponad 200-metrowy odcinek drogi gminnej „Zawodzie” w miejscowości Ciche, półkilometrowa droga Ubocz II w Czerwiennem, a także niemal kilometr drogi gminnej do przysiółka „Za Górę” w Odrowążu. czytaj więcej
Będzie nowy parking przy ośrodku zdrowia w Czarnym Dunajcu
// 2013-05-14 do 2013-05-28 Będzie nowy parking przy ośrodku zdrowia w Czarnym Dunajcu
Już wkrótce w rejonie budynków mieszczących Policję, oddział Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodek Zdrowia w Czarnym Dunajcu zakończona zostanie kompleksowa przebudowa placów postojowych i dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą.
czytaj więcej
Most za Chracą
// 2013-04-11 do 2013-04-25 Most za Chracą
Wkrótce rozpocznie się remont mostu we Wróblówce – tzw. Mostu „Za Chracą” na potoku Czarny Dunajec. Most ten łączy Wróblówkę z drogą wojewódzką relacji Chabówka- Zakopane.
Most ma już 20 lat, jego długość wynosi 83,4 m, szerokość to 6,05 m. Obecna konstrukcja składa się z żelbetowych przyczółków i filarów, stalowych dźwigarów, sama zaś jezdnia wykonana jest z drewnianej dyliny. czytaj więcej
Parking gotowy
// 2012-11-06 do 2012-11-30 Parking gotowy
Zgodnie z przedstawianą już wielokrotnie na naszych łamach wizualizacją wyremontowanego budynku Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu i jego otoczenia zmianie uległo bezpośrednie sąsiedztwo tej budowli. czytaj więcej
Nowa siedziba gimnazjum
// 2012-11-06 do 2012-11-30 Nowa siedziba gimnazjum
W poniedziałek, 15 października, odbyła się w Czarnym Dunajcu kolejna ważna oświatowa uroczystość – otwarcie i poświęcenie nowego budynku gimnazjum. Z uwagi na rangę wydarzenia w spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, władze różnych szczebli, samorządowcy i dyrektorzy szkół. Nie mogło zabraknąć najbardziej zainteresowanych czyli uczniów Gimnazjum w Czarnym Dunajcu i ich rodziców. Po dwóch latach budowy miejscowa społeczność otrzymała kolejny budynek tworzący potężny kompleks oświatowy na miarę XXI wieku. czytaj więcej
Nowa siedziba gimnazjum
// 2012-10-12 do 2012-10-26 Nowa siedziba gimnazjum
Nowy rok szkolny oznaczał dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Czarnym Dunajcu przeprowadzkę do nowej siedziby szkoły. Budynek powstał w ciągu dwóch lat i jest kolejną częścią wielkiego kompleksu oświatowego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu. Wartość inwestycji to kwota 4 863 774,24 zł czytaj więcej
Budowlane żniwa
// 2012-09-20 do 2012-10-05 Budowlane żniwa
Okres wakacji to dla wielu czas urlopów i wypoczynku. Inaczej jest z budowlańcami – dla nich lato stanowi najlepszy a czasami jedyny z możliwych okres, w którym prowadzone są roboty budowlane czy remontowe. Tak działo się również na budowach w gminie Czarny Dunajec. W ostatnich dniach zakończyły się prace związane z rozbudową i modernizacją budynku komisariatu policji. czytaj więcej
Nowa remiza w Cichem
// 2012-08-06 do 2012-08-26 Nowa remiza w Cichem
W niedzielę, 15 lipca, mieszkańcy Cichego Górnego przeżywali poświęcenie i oficjalne oddanie do użytku nowej remizy strażackiej. Inwestycja w większości została sfinansowana z budżetu gminy Czarny Dunajec, pomogła Polonia, Wspólnota Leśna i datki mieszkańców. czytaj więcej
Drogi naprawione
// 2012-08-06 do 2012-08-26 Drogi naprawione
W czerwcu zakończyły się prace remontowe na kilkunastu odcinkach dróg w gminie. Chodzi o te odcinki, które najbardziej ucierpiały w wyniku minionych klęsk żywiołowych i znajdujące się w dotąd w najgorszym stanie technicznym. Łącznie zadanie objęło osiem takich odcinków. czytaj więcej
Sala gimnastyczna w Starem Bystrem gotowa
// 2012-06-13 do 2012-06-27 Sala gimnastyczna w Starem Bystrem gotowa
W ostatnich dniach dopełnione zostały wszelkie formalności związane z oddaniem do użytkowania nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starem Bystrem, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Już dzisiaj dzieci mogą się więc cieszyć nowoczesnym obiektem sportowym. czytaj więcej
Wsparcie na odbudowę dróg
// 2012-03-26 do 2012-04-15 Wsparcie na odbudowę dróg
Już wkrótce rozpoczną się poważne roboty na drogach gminnych w kilku miejscowościach Gminy Czarny Dunajec. Stało się to możliwe dzięki uzyskaniu wysokiej dotacji – ponad 1 milion zł – ze środków europejskich tzw. Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonego na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi, ulewnych opadów oraz innych klęsk żywiołowych. Pozwoli to na sfinansowanie odbudowy czterech dróg. czytaj więcej
Odnowione drogi gminne
// 2012-02-10 do 2012-03-10 Odnowione drogi gminne
Rok 2011 przyniósł znaczną poprawę stanu dróg w gminie Czarny Dunajec. Inwestycje objęły drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Łączna wartość robót na drogach gminnych wyniosła niemal 12 mln zł. Działania objęły przebudowę dróg, wykonanie chodników, budowę i remonty mostów, wykonanie nowych i remont istniejących nawierzchni bitumicznych, wykonanie podbudowy żwirowej, nawierzchni tłuczniowych oraz nawierzchni z płyt, montaż przepustów i korytek, odbudowę przejazdów brodem, poszerzenie i czyszczenie rowów, utwardzanie placów publicznych i wiele innych. Większość środków zapewniła Gmina z własnego budżetu, jednak niemałe, bo wynoszące aż 2,7 mln zł dofinansowanie spłynęło z krajowych środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponadto milion złotych zapewniła dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. czytaj więcej
Podpisano umowę na wykonanie przebudowy Komisariatu Policji
// 2011-09-22 do 2011-10-02 Podpisano umowę na wykonanie przebudowy Komisariatu Policji
W dniu 22.09.2011r. podpisana została umowa na realizację inwestycji pn.: ”Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Komisariatu Policji wraz z garażami w miejscowości Czarny Dunajec”. czytaj więcej
Orlik w Cichem w budowie
// 2011-09-12 do 2011-09-26 Orlik w Cichem w budowie
Jak informowaliśmy wcześniej, w miejscowości Ciche powstaje kolejny – trzeci już w naszej Gminie - kompleks boisk sportowych w ramach rządowego Programu Moje Boisko ORLIK 2012.

Obecnie wykonano już 90 % prac związanych z podbudową pod boiska sportowe, ponadto powstały mury oporowe, remont zjazdu. Częściowo zrealizowana także podbudowy pod drogi i place. Wykonawcą robót jest firma KOMPLEX-BUD Józef Wójcik czytaj więcej
RUSZA BUDOWA KOLEJNEGO ORLIKA W GMINIE CZARNY DUNAJEC
// 2011-07-29 do 2011-08-13 RUSZA BUDOWA KOLEJNEGO ORLIKA W GMINIE CZARNY DUNAJEC
W dniu 28.07.2011r. podpisana została umowa na realizacje inwestycji pn.: ” Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Ciche”. czytaj więcej
Rusza przebudowa głównych ulic w Czarnym Dunajcu.
// 2011-06-30 do 2011-07-15

W Czarnym Dunajcu już wkrótce rozpoczną się prace przy przebudowie głównych ulic przebiegających przez miejscowość. W dniu 29.06.2011r. wybrana została oferta na wykonanie kompleksowej przebudowy dróg gminnych: ul. Kantora, ul. Sienkiewicza, ul. Kmietowicza, ul. Tetmajera.
czytaj więcej
INWESTYCJE PLANOWANE W GMINIE CZARNY DUNAJEC W 2011 r.
// 2011-03-15 do 2011-03-31
W tym roku w gminie Czarny Dunajec planowanych jest szereg inwestycji. Zmiany szykują się niemal w każdej miejscowości. czytaj więcej
Najważniejsze inwestycje wykonane na terenie Gminy Czarny Dunajec w 2010 roku
// 2011-02-11 do 2011-03-30 Najważniejsze inwestycje wykonane na terenie Gminy Czarny Dunajec w 2010 roku
W ubiegłym roku wykonano inwestycje o łącznej wartości niemal 12 mln złotych. Na co zostały wydane te pieniądze? czytaj więcej