Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXV Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2017 roku


pdfUCHWAŁA NR XXV/260/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2017-2028
Dodano: 2017-07-28 10:12:25Pobrano: 508 // 0.91 MB
pdfUCHWAŁA NR XXV/259/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 roku
Dodano: 2017-07-28 10:12:23Pobrano: 507 // 1.45 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXV/258/2017 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2016 rok
Dodano: 2017-07-28 10:12:21Pobrano: 500 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXV/256/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/218/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017
Dodano: 2017-07-28 10:12:27Pobrano: 505 // 0.29 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXV/256/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/218/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017
Dodano: 2017-07-28 10:12:29Pobrano: 513 // 0.84 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XXV/255/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2016
Dodano: 2017-07-28 10:12:26Pobrano: 501 // 0.24 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXV/254/2017 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
Dodano: 2017-07-28 10:12:20Pobrano: 502 // 0.25 MB