Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzanie kryzysowe, OC

Aktualne informacje
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU
// 2015-03-04 do 2015-03-19
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 listopada 2014 roku w okresie od 02 lutego do 30 kwietnia 2015 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. czytaj więcej
Kwalifikacja wojskowa 2013
// 2013-02-21 do 2013-03-04 Kwalifikacja wojskowa 2013
Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1358):
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2013 ROKU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZOSTANIE PRZEPROWADZONA
W DNIACH OD 4 LUTEGO DO 30 KWIETNIA 2013 R. czytaj więcej
Ćwiczenia Gminne 2012
// 2012-10-30 do 2012-11-16
W dniu 26 października 2012 zostały przeprowadzone ćwiczenia na temat „Współdziałanie wybranych służb Gminy Czarny Dunajec oraz przeprowadzenie ewakuacji uczniów w przypadku wystąpienia pożaru w budynku szkoły podstawowej w Cichem”. czytaj więcej
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2012 ROKU
// 2012-01-26 do 2012-03-07
Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1463):
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2012 ROKU
DLA
GMINY CZARNY DUNAJEC BĘDZIE PRZEPROWADZONA W DNIACH
29.02-07.03.2012
MIEJSCE STAWIENNICTWA - Nowy Targ Al. Tysiąclecia 74

czytaj więcej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
ul. Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec


telefon 182613541,182613540

faks całodobowy: 182613530


adres e-mail: zkryzysowe@czarny-dunajec.plDo zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:


  • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne (w gminie) i prognozowanie tych zagrożeń.

  • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.

  • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

  • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.


RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH


Alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415).


RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

jpgkomunikaty ostrzegawcze
Dodano: 2011-03-02 11:20:31Pobrano: 2349 // 0.07 MB
jpgSygnały alarmowe
Dodano: 2011-03-02 11:20:34Pobrano: 2246 // 0.03 MB