Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały X sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 26 lipca 2019 roku


pdfUCHWAŁA NR X/109/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/2005 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowego zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalny, na terenie Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-09-24 15:16:02Pobrano: 336 // 3.95 MB
pdfUCHWAŁA NR X/108/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-09-24 15:15:58Pobrano: 405 // 0.32 MB
pdfUCHWAŁA Nr X/107//2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy Czarny Dunajec.
Dodano: 2019-09-24 15:15:52Pobrano: 407 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR X/106/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec nr XX/204/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 7002)
Dodano: 2019-09-24 15:15:57Pobrano: 354 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR X/105/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec"
Dodano: 2019-09-24 15:15:56Pobrano: 505 // 0.47 MB
pdfUchwała Nr X/104/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec
Dodano: 2019-09-24 15:15:55Pobrano: 351 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA NR X/103/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Dodano: 2019-09-24 15:15:55Pobrano: 424 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR X/102/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dodano: 2019-09-24 15:15:54Pobrano: 340 // 0.31 MB
pdfUCHWAŁA NR X/101/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Dodano: 2019-09-24 15:15:53Pobrano: 826 // 0.41 MB
pdfUCHWAŁA Nr X/100/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Dodano: 2019-09-24 15:15:50Pobrano: 343 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr X/99/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Dodano: 2019-09-24 15:15:49Pobrano: 350 // 0.24 MB
pdfUCHWAŁA NR X/97/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku
Dodano: 2019-09-24 15:15:51Pobrano: 326 // 0.61 MB
pdfOBWIESZCZENIE NR 1/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2019-09-24 15:15:50Pobrano: 324 // 0.32 MB