Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Cele szczegółowe1) Rozwój infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej na transgranicznym Szlaku wokół Tatr w Gminie Czarny Dunajec i Mieście Trstena 2) Upowszechnianie i promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionów Czarnego Dunajca i Trsteny połączonych wspólnych szlakiem rowerowym Partnerzy zrealizują dwie inwestycje na transgranicznym Szlaku wokół Tatr w formie wielofunkcyjnych elementów infrastruktury, łączących funkcje rekreacyjne z edukacyjnymi. Użytkownicy - mieszkańcy i turyści - będa mogli korzystając z nowej infrastruktury zwiększyć swoją wiedzę na temat otaczających ich walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych polsko-słowackiego pogranicza. Powstaną bowiem duże tablice edukacyjne w strefie w Chochołowie, a także interaktywne tablice na szlaku edukacyjnym na wzgórze Bubenik. Dodatkowo partnerzy wykonają publikacje - katalog walorów przyrodniczych i kulturowych oraz kolorowankę, które będą uzupełniać efekt upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza. Połączenie zabawy, rekreacji w ciekawie zaprojektowanych miejscach z edukacja przyniesie najlepsze efekty w upowszechnianiu wiedzy o walorach pogranicza. Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie też stanowić nowe elementy na transgranicznym Szlaku wokół Tatr na terenie obu partnerów. Dzięki temu zostanie on rozbudowany i realizowana będzie jego rola udostępniania miejsc o unikatowym znaczeniu historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Tym samym partnerzy realizują koncepcję zrównoważonego rozwoju tego transgranicznego produktu turystycznego z wykorzystaniem dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.