Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2004 roku


DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY


Rozdział 92116 Biblioteki