Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku

ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJACYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Kwota dotacji 1.050.000 złotych


Kwota dotacji 155.000 złotych


Kwota dotacji 377.300 złotych


Ogółem dotacja 1.582.300 złotych