Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku


ŚRODKI NA DOTACJE na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zyskuRozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki na zadania:

R a z e m dotacje: 104.000 złotych


Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki na zadania:

kwota 10.000 złotych

R a z e m dotacje: 86.000 złotych

O g ó ł e m dotacje: w dziale 921 i 926 190.000 złotych