Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 rokuWYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJNazwa programu

  • Nazwa projektu

Klasyfikacja budżetowa

Rodzaj wydatku

Kwota razem

w tym środki

z Funduszu

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

  • Rozb.instn.Szkoły Podst. w Czarnym Dunajcu

801 rozdz.80101

Majątkowe

314.238

314.238

Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich

  • Studium hist.-kult.-przyr. Szlaku dookoła Tatr

  • Liga biegów narciarskich Euroregion Tatry 2005


926 rozdz.92695

Bieżące59.24436.53234.84927.821