Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 rokuPLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa zakładu budżetowego - Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu


w złotych


PrzychodyWydatki


Stan środków na początek roku

Przychody razem

w tym : dotacja z budżetu

Wydatki razem

w tym: wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

2.043

497.700

346.000

497.580

-

2.163
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Nazwa zakładu budżetowego - Gminny Zakład KomunalnyPrzychodyWydatki


Stan środków na początek roku

Przychody

Razem

w tym dotacja z budżetu

Wydatki razem

w tym:

wpłata do budżetu

Stan środków

Obrotowych na koniec roku

4.306

16.999

16.999

21.305

-

-
Powyższe środki na wydatki związane z likwidacją Gminnego Zakładu Komunalnego.