Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku


WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

GMINY CZARNY DUNAJEC


Lp.

Miejscowość nazwa programu

Okres realizacji

Wysokość wydatków do poniesienia w latach budżetowych

Cel programu

Realizator programu

Uwagi

Ogółem

2003

2004

2005

2006

2007

1.

Czarny Dunajec:
1a)Modernizacja i budowa wodociągu

SAPARD

Gmina

2004/2007

realizacja w IV etapach

699.470

0

399.470


299.470

100.000

100.000

100.000

100.000

Modernizacja istniejącego układu technol.ogicznego

Gmina Czarny Dunajec

Poprawa zaopatrzenia wsi w wodę1b)Budowa szkoły podstawowej

PAOW

Gmina

2004/2007

realizacja w etapach

2.546.930

0

1.266.692


122.562

1.144.130

680.238


314.238

366.000

300.000

300.000

Poprawa warunków nauczania

Gmina Czarny Dunajec2.

Ciche:
2a)Budowa sali gimnastycznej � przy szkole Nr 1

2005/2007

300.000

0

0

0

100.000

200.000

Poprawa warunków nauczania

Gmina Czarny Dunajec2b)Budowa drogi gminnej Ciche Górne Dzianisz

2005/2007

300.000

0

0

0

100.000

200.000

Poprawa sieci dróg

Gmina Czarny Dunajec2c)Przebudowa dróg powiatowych 25425,25426,25427

2003/2007

1.630.000

200.000

230.000

345.000

455.000

400.000

Poprawa stanu technicznego dróg

Powiatowy Zarząd Dróg

Pomoc gminy dla powiatu


3.

Chochołów:
3a)Budowa ośrodka zdrowia

2005/2006

400.000

0

0

200.000

200.000

0

Poprawa warunków obsługi pacjentów

Gmina Czarny Dunajec

Wykończenie istn.stanu surowego

Zamkniętego

4.

Czerwienne:
4a)Rozbudowa i przebudowa Szkoły podst. Nr 2 w Czerwiennem na zespół szkół z oddziałami integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych

2004/2007

1.756.000

0

342.000

1.014.000

200.000

200.000

Poprawa warunk nauczania oraz przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepwłnosprawn.

Gmina Czarny Dunajec

2004r � kredyt 600.000 zł


4b)Przebudowa drogi na Bachledówkę

2005/2006

200.000

0

0

0

100.000

100.000

Poprawa stanu technicznego drogi

Gmina Czarny Dunajec5.

Dział :
5a) Modernizacja dróg

2006/2007

160.000

0

0

0

80.000

80.000

Poprawa stanu technicznego dróg

Gmina Czarny Dunajec6.

Odrowąż:
6a) Modernizacja dróg

2006/2007

200.000

0

0

0

100.000

100.000

Poprawa stanu technicznego dróg

Gmina Czarny Dunajec7.

Podczerwone:
7a) budowa chodników przy drodze wojewódzkiej

2006/2007

200.000

0

0

0

100.000

100.000

Poprawa bezpieczeństwa

Gmina Czarny Dunajec

Współ-finansowanie


8.

Piekielnik:
8a) Modernizacja budynku szkoły

2004/2007

400.000

0

109.300

100.000

100.000

100.000

Poprawa warunków nauczania

Gmina Czarny Dunajec8b)Przebudowa drogi powiatowej 25438

2005/2007

450.000

0

0

50.000

200.000

200.000

Poprawa stanu technicznego drogi

Powiatowy Zarząd Dróg

Pomoc gminy dla powiatu


9.

Podszkle:
9a) Modernizacja budynku szkoły

2005/2007

200.000

0

0

100.000

50.000

50.000

Poprawa warunków nauczania

Gmina Czarny Dunajec9b)Przebudowa drogi powiatowej

2006/2007

200.000

0

0

0

100.000

100.000

Poprawa stanu technicznego drogi

Powiatowy Zarząd Dróg

Pomoc gminy dla powiatu

10.

Ratułów:
10a) Rozbudowa szkoły podstawowej w Ratułowie

2004/2007

1.750.000

0

300.000

850.000

300.000

300.000

Poprawa warunków nauczania

Gmina Czarny Dunajec

2005r-kredyt 600.000 zł


11.

Stare Bystre:
11a) Przebudowa drogi powiatowej

2006/2007

560.000

0

0

0

280.000

280.000

Poprawa stanu technicznego drogi

Powiatowy Zarząd Dróg

Pomoc gminy dla powiatu


12.

Wróblówka:
12b) przebudowa drogi powiatowej 25430


200.000
100.000

100.000

Poprawa stanu technicznego drogi

Powiatowy Zarząd Dróg

Pomoc gminy dla powiatu


13.

Załuczne:
13a) Przebudowa drogi powiatowej 25439

2004/2007

400.000

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Poprawa stanu technicznego drogi

Powiatowy Zarząd Dróg

Pomoc gminy dla powiatu


13b) Budowa sali gimnastycznej

2006/2007

200.000

0

0

0

100.000

100.000

Poprawa warunków nauczania

Gmina Czarny DunajecUstalenia końcowe:

  1. Wykazane limity obejmują limity ustalone na 2004 rok w uchwale budżetowej, oraz zmiany dokonywane w ciągu roku 2004.

  2. Pogram obejmuje limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu SAPARD, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz projekty zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

  3. Dla zobrazowania wszystkich inwestycji realizowanych na terenie gminy wieloletni program inwestycyjny gminy obejmuje również zadania Powiatu, w których gmina bierze udział poprzez współfinansowanie zadań.

  4. Uchwały budżetowe w poszczególnych latach określą nakłady na realizację programu inwestycyjnego dla w/w zadań.

  5. Nakłady na uruchomiony program inwestycyjny oraz zakres wykonania programu w poszczególnych latach może ulec zmianie w drodze uchwały zmieniającej zakres wykonywania programu lub wstrzymującej jego wykonanie.