Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na
2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku


Środki do dyspozycji SOŁECTW w 2005 roku /w złotych/

Sołectwo

Kwota

Ogółem

Zadanie

Dz.010

R.01010

Dz.020

R.02001


R.60016


R.60017


R.60013

Dz.801

R.80101

Dz.851

R.85121

Dz.921

R.92105


W tym:

Majątkowe

Chochołów


53.300

Dzierżawa 25.800

79.100

Drogi polne

Ośrodek zdrowia
38.100
41.00041.000

Ciche

125.000

Drogi polne

Drogi gminne

Sala dokument
50.000

45.000
30.000
Czarny Dunajec

sprzedaż


157.000

Dzierżawa 89.000

Drewno 350.000

Działka 12.000

608.000


Wodociąg

Utrzym.lasu

Drogi polne

Chodnik

Szkoła

Orgodzenie ujęć wodocią

100.000


46.000


85.000
43.000
105.000

229.000100.000105.000

229.000

Czerwienne

64.600

Drogi polne

Szkoła 1
50.00014.600
Dział

22.100

Drogi polne
22.100


Koniówka

17.000

Drogi polne
17.000


Odrowąż

41.700

Drogi polne

Drogi gminne
10.400

31.300


Piekielnik

92.900

Drogi polne
92.900


Pieniążkow

35.900

Drogi gminne35.900Podczerwone

41.700

Drogi gminne41.700Podszkle

35.900

Drogi polne
35.900


Ratułów

85.500

Drogi polne
85.500


Stare Bystre

75.400

Drogi polne
75.400


Wróblówka

24.700

Drogi polne
24.700


Załuczne

29.200

Drogi gminne

Dokumentacja-sala gimn.

Festyn12.000
15.000

2.200


Razem:

1.378.700


146.000

85.000

150.000

560.900

105.000

288.600

41.000

2.200

475.000