Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Archiwum 2014

Pokonać niemożliwe do pokonania
2014-05-05 do 2014-05-19 // czytaj cały
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2014 roku
2014-04-29 do 2014-05-15 // czytaj cały
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2014 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 20 000,00 zł. Wnioski należy złożyć do dnia 14 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywanie.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2014-03-24 do 2014-04-08 // czytaj cały
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),
Minister Infrastruktury i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 marca 2014 r., znak: DOII-II-ło/BOII-2ło-772-16-322/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 4/13 z dnia 9 maja 2013 r., znak: WI-IX.7820.1.39.2012, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+669,30 w miejscowościach: Podczerwone i Koniówka, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie.
poprzednia « 1 ... 4 5 [6] 7 8 » następna