Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Archiwum 2016

Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych przez RDOŚ
2016-12-23 do 2017-01-13 // czytaj cały
Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dla obszarów Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2016-12-22 do 2017-01-12 // czytaj cały
Zarząd Województwa Małopolskiego
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
informuje
o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.
Zakończenie realizacji projektu - Już pływam
2016-12-20 do 2017-01-03 // czytaj cały
Gmina Czarny Dunajec, zakończyła realizację projektu pn. „Już pływam”, który był skierowany do uczniów szkoły podstawowej z klas I-VI, którzy nie umieją pływać. Kursy nauki pływania zostały zorganizowane na krytych pływalniach w Zakopanem i Nowym Targu.
[1] 2 3 4 5 » następna