Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Wróblówka

2013-08-01 do 2013-08-15 // Oglądano: 2773 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :

 

Oznaczenie  nieruchomości 

cz.dz. ew. 3677/40                    

Położenie  

Wróblówka                                            

Powierzchnia

0.0150 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność rolnicza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

RW—tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych .

Warunki umowy

czynsz roczny 250 zł + VAT         

Okres dzierżawy                            

 

od 1 września 2013 do 31 grudnia 2015