Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2005/2006

2005-06-06 do 2005.06.06 // Oglądano: 2511 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2005/2006
Ilość zadań: 10 tras
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
(nie dopuszcza się składania ofert wariantowych)
Pożądany termin wykonywania usług: do 2006.06.23
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 
400 zł* – na jedną trasę *( w przypadku złożenia oferty na inną ilość tras, wysokość wadium wynosi: ilość tras x 400 zł)
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy (wniesienie dowodu wpłaty) 
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2005-VIII-08 (poniedziałek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  2005-VIII-08 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  2005-VIII-08 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-27 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł