Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKONANIE PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODSAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

2005-07-05 do 2005.07.05 // Oglądano: 1888 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Pożądany termin realizacji zamówienia wynosi 11 miesięcy.
Termin dotyczy opracowania projektu planu do przedłożenia Radzie Gminy w celu uchwalenia. 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w pok. nr 40 do dnia 2005-VII-21 (czwartek) do godz. 11oo 
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia 2005-VII-21 (czwartek) o godz. 12oo 
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Maria Winnicka w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł