Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 73/2014 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

2014-05-06 do 2014-05-25 // Oglądano: 1553 // Wstecz

Działając na podstawie art. 182 § 1, pkt 1, § 2 , pkt 1 i 2 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  -  Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) 

 

Wójt Gminy CZARNY  DUNAJEC   z a r z ą d z a , co następuje :

 

§ 1

 

1. Powołuje się następujące obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 25 maja 2014  roku – od Nr 1 do Nr 23:

 

Nr 1 w Czarnym Dunajcu

Nr 2 w Czarnym Dunajcu

Nr 3 w Czarnym Dunajcu

Nr 4 we Wróblówce

Nr 5 w Pieniążkowicach

Nr 6 w Dziale

Nr 7 w Odrowążu

Nr 8 w Załucznem

Nr 9 w Podszklu

Nr 10 w Piekielniku

Nr 11 w Piekielniku

Nr 12 w Podczerwonem

Nr 13 w Koniówce

Nr 14 w Chochołowie

Nr 15 w Cichem

Nr 16 w Cichem

Nr 17 w Cichem

Nr 18 w Ratułowie

Nr 19 w Ratułowie

Nr 20 w Czerwiennem

Nr 21 w Czerwiennem

Nr 22 w Starem Bystrem

Nr 23 w Starem Bystrem

 

2. Składy osobowe poszczególnych obwodowych komisji wyborczych zostały określone
w załącznikach do niniejszego Zarządzenia od Nr 1 do Nr 23.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


pdfSkład osobowy OKWpdf
Dodano: 2014-05-06 21:38:00Pobrano: 1568 // 0.08 MB