Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykonanie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Chochołowie na Poradnię Lekarza Rodzinnego

2005-12-01 do 2005.12.01 // Oglądano: 2551 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Chochołowie na Poradnie Lekarza Rodzinnego
Pożądany termin wykonania robót 2006.10.30
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: do 2006-I-23 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 2006-I-23 (poniedziałek) do godz. 11 oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia 2006-I-23 (poniedziałek) do godz. 12 oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł