Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości

2014-05-30 do 2014-12-31 // Oglądano: 2531 // Wstecz

Na podstawie art. 97a  „ Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami \j.t. Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010r.\” Wójt Gminy Czarny Dunajec i n f o r m u j e, że zamierza dokonać podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiących dz.ew.nrnr 5757, 4301 i 4692/1 położone w Czarnym Dunajcu zgodnie z projektem przyjętym do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pod nr 4377/34/12 i 4441/31/12.

Z projektem podziału jak również z innymi dokumentami dotyczącymi podziału można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu - pokój 32 ( I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30 w terminie do dnia 15 sierpnia 2014r

 

Wójt Gminy
Józef Babicz