Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

I Podhalański Konkurs Czytelniczy Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Góralskie cytanie”

2014-06-18 do 2014-06-30 // Oglądano: 3267 // Wstecz
I Podhalański Konkurs Czytelniczy Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Góralskie cytanie”W piątek, 6 czerwca 2014 roku, w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czarnym Dunajcu odbył się rejonowy etap I Podhalańskiego Konkursu Czytelniczego Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Góralskie cytanie”. Organizatorami konkursu byli: Instytut Humanistyczny Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu, Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czarnym Dunajcu. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Czarny Dunajec, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Prezes Związku Podhalan.

Celem konkursu było kształcenie ku wartościom konstytuującym kulturowe dziedzictwo regionalne i narodowe, przeciwdziałanie procesowi zanikania więzi międzypokoleniowej oraz stereotypizacji kultury ludowej, ukształtowanie nawyków czytelniczych (kształtowanie świadomego odbiorcy literatury regionalnej), kultywacja gwary podhalańskiej,wsparcie edukacji polonistycznej ucznia szkoły podstawowej i gimnazjalnej w zakresie pracy z tekstem oraz czytania ze zrozumieniem. W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

1.Zespół Szkół w Piekielniku

2.Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Integracyjne SPSK w Czerwiennem oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPSK – Czerwienne

3.Szkoła Podstawowa w Krauszowie

4.Szkoła Podstawowa w Nowym Targu

5.Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

6.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej

7.Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach

8.Szkoła Podstawowa w Odrowążu

9.Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Cichem

10.Szkoła Podstawowa nr1 SPSK w Starem Bystrem

11.Szkoła Podstawowa nr1 w Czerwiennem

12.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie

13.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Białym Dunajcu

14.Szkoła Podstawowa w Chochołowie

15.Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzepiskach

16.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 Cichem

17.Szkoła Podstawowa w Podszklu

18.Szkoła Podstawowa w Obidowej

19.Gimnazjum w Załucznem

20.Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej

21.Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czarnym Dunajcu

22.Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Wanda Szado – Kudasikowa, Renata Zięba, Aniela Kasiniak (przesłuchania uczestników z klas I-III SP), Barbara Zgama, Józefa Kolbrecka, Ewa Iwulska (przesłuchaniauczestników z klas IV-VI SP) Anna Mlekodaj, Roman Dzioboń, Ewa Kolbrecka (przesłuchania uczestników z klas I-III gimnazjum), Anna Słodyczka, Krystyna Rychtarczyk – Szczypta (szkoły ponadgimnazjalne). W ramach zadań konkursowych na etapie rejonowym uczniowie z klas I-III szkoły podstawowejgłośno czytali fragment wybranego losowo opowiadania, następnie opowiadali o zilustrowanej na obrazku przygodzie „Misiocka”, głównego bohatera opowiadań z części „Lo dzieci”, a na koniec Komisja zadawała jedno pytanie diagnozujące poziom zrozumienia przeczytanego tekstu. Uczniowie z klas IV- VI szkoły podstawowej głośno czytali wskazany przez jury fragment opowiadania, następnie opowiadali jego treść gwarą oraz odpowiadali na pytania, dotyczące zrozumienia przeczytanego tekstu (polszczyzną ogólną). Z kolei uczniowie z klas I-III gimnazjum rozwiązywali, wzorowany na testach kompetencji test, badający znajomość treści wskazanej lektury i poziom jej zrozumienia, a następnie głośno czytali wskazany przez jury fragment opowiadania, który należało również zinterpretować. Ostatnim zadaniem konkursowym była swobodna wypowiedź uczestnika na temat literatury regionalnej, jej twórców, roli i znaczenia. Zadania konkursowe dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych były tego samego typu cow przypadku gimnazjum, jednak o zwiększonym stopniu trudności.

Konkurs rozpoczął się w sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Teresa Dziwisz przywitała wszystkich 79 uczestników wraz z opiekunami oraz zaprosiła na galę finałową konkursu do auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Otwarcie konkursu uświetnił występ uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy SPSK w Czerwiennem, którzy przygotowali przedstawienie „O Zwyrtale Muzykancie”. Z kolei uczniowie i nauczyciele Liceum zadbalio odpowiedni wystrój sal, wprowadzający w klimat kultury góralskiej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz książkę i długopis. Natomiast wyniki konkursu literackiegoi plastycznego zostały ogłoszone podczas uroczystego finału, który miał miejsce 13 czerwca w auli PPWSZ w Nowym Targu. Galę finałową poprowadził pan Stanisław Bukowski – muzykant i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu oraz pani Renata Zięba – regionalistka, instruktor zespołu regionalnego oraz pracownikCentrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. Prowadzący przywitali wszystkich zgromadzonych na auli oraz gości i organizatorów konkursu. Wśród gości zostali przywitani: profesor Iwon Grys – rektor PPWSZ w Nowym Targu, pan prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz Senator RP, długoletni Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz pan Wojciech Groń – prezes Oddziału Związku Podhalan w Nowym Targu. Następnie prowadzący zaprosili na scenę przedstawicieli organizatorów konkursu. I tak pani Bożena Bryl – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświatyw Nowym Targuomówiła działalność regionalną prowadzoną przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, natomiast pani Anna Słodyczka- dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu omówiła cele konkursu oraz jego przebieg. W części artystycznej finału wystąpił zespół „Serdocki” z Podszkla oraz zespół „Zeleźnica”z Pieniążkowic. Nie mogło zabraknąć wystąpienia dr Anny Mlekodaj (pracownika Instytutu Humanistycznego PPWSZ w Nowym Targu, autorki „Góralskiej czytanki”),która wypowiedziała sięna temat wartości literatury regionalnej dla poznania dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny.W trakcie uroczystości finałowej mogliśmy raz jeszcze wsłuchać się w wybrane opowieści zamieszczone w „Góralskiej czytance”, które wzorcowo przeczytali finaliści konkursu. Była to również okazja do poćwiczenia słuchania ze zrozumieniem, ponieważ organizatorzy przewidzieli krótki konkurs z nagrodami dla publiczności. Na koniec prowadzący zaprosili przedstawicieli organizatorów konkursu oraz przedstawicieli instytucji, które objęły patronat do wręczenia nagród laureatom I Podhalańskiego Konkursu Czytelniczego Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Góralskie cytanie”. Wyniki konkursu:

Konkurs czytelniczy

kategoria wiekowa klasy: I-III SP czytanie:   

1. Krystian Mrugała - Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem II kl. SP

2. Rita Tylka – Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie, III kl. SP

3. Jakub Majek - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, nr 2 im. JP II w Cichem, III kl.

3. Martyna Łabuda - Szkoła Podstawowaw Pieniążkowicach, II kl.

Wyróżnienia:

1. Maria Długopolska - Szkoła Podstawowa im. Św. S. Kostki w Krauszowie, III kl.

2. Karolina Karcz - Szkoła Podstawowa w Podczerwonem, III kl.

3. Paweł Szczechowicz - Szkoła Podstawowa w Chochołowie II kl.

Kategoria wiekowa klasy IV-VI czytanie

1. Anna Pilch - Szkoła Podstawowa w Chochołowie, VI kl

2. Małgorzata Szymusiak - Szkoła Podstawowa w Odrowążu, V kl

3. Jolanta Gałdyniak - Szkoła Podstawowa nr1 w Rzepiskach, V kl

Wyróżnienie: Szymon Wyrostek - Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, V klasa

Kategoria wiekowa klasy I-III Gimnazjum

1. Anna Gal - Gimnazjum w Załucznem, III gimn

2. Gabriela Gacek - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, nr 2 im. JP II w Cichem, III gimn

3. Agnieszka Bryja - Publiczne Gimnazjum SPSK im. S. Biskupa i Męczennikaw Starem Bystrem, II gimn

Wyróżnienia:

1. Jakub Kois - Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie I gimn

2. Kamil Chlebek- Gimnazjum Nr 3 w Ochotnicy Górnej, II gimn

3. Ewelina Bafia - Katolickie Gimnazjum Integracyjne SPSK w Czerwiennem, I gimn

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Monika Miętus - Publiczne Liceum Ogólnokształcące SPSK w Czarnym Dunajcu, I LO

1. Piotr Garaj - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPSK, II PDP

2. Anna Gal - Publiczne Liceum Ogólnokształcące SPSK w Czarnym Dunajcu, I LO

 

Konkurs plastyczny

kategoria wiekowa klasy I-III SP:

1. Agnieszka Siuty - Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu, III kl.

2. Julia Styrczula- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie, III kl.

3. Alicja Kasprzak- KSP SPSK Czerwienne, III kl.

Wyróżnienia:

1. Wiktoria Garbacz – Szkoła Podstawowa w Odrowążu Podhalańskim

2. Emilia Rozwodowska – Szkoła podstawowa w Maruszynie Górnej

3. Gabriela Truty – Szkoła Podstawowa nr.4 w Nowym Targu

kategoria wiekowa klasy IV-VI

1. Karolina Czerwińska – Szkoła Podstawowa w Obidowej, V kl.

2. Sylwia Szczypta - Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej, IV kl.

3. Emilia Mrugała- Szkoła Podstawowa nr1 w Czerwiennem, V kl.

Wyróżnienie: Karolina Szczęch - Szkoła Podstawowa im. Św. S. Kostki w Krauszowie VI kl.

 

autor: Jadwiga Szlaga- Chowaniec

Zdjęcia PLO Czarny Dunajec i Góral Info