Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Sz.P. i Gimnazjum - Wykonanie izolacji ścian piwnic

2006-05-16 do 2006.05.16 // Oglądano: 2275 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na : Wykonanie izolacji ścian piwnic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku
Pożądany termin wykonania zamówienia: do 2006.08.18
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Termin związania ofertą: 30 dni
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 2006-VI-05 (poniedziałek) do godz. 11 oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia 2006-VI-05 (poniedziałek) do godz. 12 oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel.018-26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-23 16:34:52Pobrano: 931 // 0.05 MB