Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Absolutorium dla wójta

2014-07-10 do 2014-07-28 // Oglądano: 2046 // Wstecz
Absolutorium dla wójtaOstatnia zwyczajna sesja Rady Gminy miała miejsce w piątek, 27 czerwca. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy, by debatować nad najważniejszymi problemami lokalnej społeczności. I tak obecni usłyszeli tradycyjnie informację o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami. Najważniejszym punktem posiedzenia było jednak podjęcie uchwały w sprawie udzielanie wójtowi gminy absolutorium za 2013 rok. Obowiązująca procedura jest tu dość skomplikowana, więc przypominamy kolejność postępowania w tej najważniejszej dla samorządu sprawie.

I tak udzielenie absolutorium obejmuje:

·        rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za ubiegły rok.

·        rozpatrzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok.

·        rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,

·        zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

·        przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

·        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy oceniany rok.

·        podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za poprzedni rok

Na ostatniej sesji omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy dokonała Skarbnik Gminy Stanisława Pilch. Dokumenty te były wcześniej szczegółowo analizowane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Nic dziwnego, że Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione ustalenia jako spełniające ustawowe wymagania. Rada została również zapoznana z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2014 roku pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz informację o stanie mienia gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy była takiego samego zdania i opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Stosowny wniosek został przesłany do RIO i także został pozytywnie zaopiniowany. W tej sytuacji radnym pozostało podjęcie dwóch uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013. Wszyscy głosowali za – uchwały podjęto jednogłośnie. Gratulujemy.

Poza tak ważnymi oraz stałymi punktami posiedzenia znalazło się jeszcze miejsce na podjęcie kilku innych uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok  oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 roku,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014–2025.

c) zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji,

d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za 2013 rok,

e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu za 2013 rok,

f) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego  Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2013 rok,

g) dzierżawy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec,

h) dzierżawy  powyżej  3  lat  składników mienia  komunalnego na  terenie miejscowości Czarny Dunajec.

Kolejną sesję Rady Gminy zaplanowano w lipcu.

Say