Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2014-07-28 do 2014-09-01 // Oglądano: 1935 // Wstecz

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od  28.07.2014r. do 01.09.2014r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3789, 3792, 3795, 3677/33, 3677/39, 3698/5, 3805, 3806, 3807, 3809, 3796, 3799, 3801, 3803, 3643/40, 3643/50, 3784, 3787, 3677/19 o łącznej pow. 18.7841 ha położonych we Wróblówce objęte księgą wieczystą nr  NS1T/00156743/2.        

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.

 

       Wywieszono na tablicy                                                      Komisja Inwentaryzacyjna

       ogłoszeń Urzędu Gminy                                                                  Rady Gminy                                                                        

       od dnia ……………                                                                 w Czarnym Dunajcu

       do dnia……………..

 

                                                                                                           Stanisław Klocek

                                                                                                     Przewodniczący Komisji