Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa oleju opałowego

2006-06-05 do 2006.06.05 // Oglądano: 2641 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
nr 22/2006
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tysięcy euro
n a: Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych będących w administracji Urzędu Gminy Czarny Dunajec w sezonie grzewczym 2006/2007

Pożądany termin realizacji zamówienia: od 2006.09.01 do 2007.06.30
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Termin związania ofertą: 30 dni
Zamawiający wymaga wpłaty wadium:
Wysokość wpłaty wadium: 5000 zł
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: do 2006.07.10 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.07.10 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (IIpiętro)
dnia 2006.07.10 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński
w Urzędzie Gminy tel.018-26-135-26 pok. 26

Opłata za materiałyprzetargowe wynosi: 30 zł

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.06.05

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-25 17:45:38Pobrano: 1011 // 0.05 MB