Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Sportowy rozkład jazdy

2014-09-29 do 2014-10-13 // Oglądano: 1734 // Wstecz
Sportowy rozkład jazdyJak co roku we wrześniu w sali widowiskowej budynku OSP w Czarnym Dunajcu odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego. Rozmawiano głównie o planach na nowy rok szkolny oraz o realizacji ubiegłorocznego kalendarza.

I tak w oparciu o kalendarz MOS-u i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Targu powstał stosowny dokument dotyczący działań sportowych w naszej gminie na pierwszą część roku szkolnego. Zamieszczamy go poniżej.

1.     Gminny Turniej Piłki Nożnej - 7 piłkarskie - Igrzyska Młodzieży Szkolnej 15 września (poniedziałek) - Orliki w Czarnym Dunajcu, Piekielniku i Cichem

2.     Gminny Turniej Piłki Nożnej - 6 piłkarskie – Gimnazjada – 16 września (wtorek) - Orliki w Czarnym Dunajcu i Piekielniku

3.     Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów – 23 września (wtorek) - stadion sportowy w Czarnym Dunajcu

4.     Indywidualne Zawody Tenisa Stołowego Szkół  Podstawowych – 26 listopada. (środa) godz. 9.00 - sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

5.     Drużynowe zawody w Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych – 27 listopada (czwartek) godz. 9.00 - sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

6.     Zawody Koziołka Matołka - styczeń 2015 – Turniej Gier i Zabaw dla dzieci dla szkół podstawowych – Piekielnik

7.     Gminny Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjów - styczeń 2015 – sala gimnastyczna w Piekielniku (regulaminy i daty w oddzielnych komunikatach)

8.     Mini Piłka Siatkowa Szkół Podstawowych Dziewcząt i Chłopców - 19 stycznia (poniedziałek) - godz. 9.00 - hala sportowa w Czarnym Dunajcu

9.     Gminne zawody w Biegach Narciarskich - styczeń 2015 r. - trasy biegowe w Czerwiennem (regulamin i data w oddzielnym komunikacie)

10.  Piłka Siatkowa Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt – 23 stycznia (piątek) godz. 9.00 - hale sportowe w Czarnym Dunajcu i Cichem

11.  Piłka Siatkowa Szkół Gimnazjalnych Chłopców – 30 stycznia (piątek). godz. 9.00 - hale sportowe w Czarnym Dunajcu i Cichem

Ponadto zebrani nauczyciele zapoznali się z uwagami końcowymi dotyczącymi przeprowadzanych imprez. które przedstawił gminny koordynator sportu Marek Szuba:

          Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania zawodów.

          Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

          Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie. Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy.

          Do zawodów sportowych drużyny, zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna – nauczyciela w-f
Każde zgłoszenie obowiązkowo powinno być dostarczone na adres biura zawodów przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem zawodów, drogą email lub faxem

          Młodzież ma prawo startu w zawodach jednej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej kategorii. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać ważną legitymację szkolną

          W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2014/2015 obowiązują następujące roczniki: Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 2002 i młodsi,  Gimnazjada – 1999 i młodsi.

          Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

          Instytucja/osoba biorąca udział w zawodach, przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej lub sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

          Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści przyjetego kalendarza imprez sportowych.

         Kalendarz sportowych imprez powiatowych i wojewódzkich znajduje się na stronie internetowej: http://www.kis.nowotarski.pl/, kalendarz Małopolskiej Ligi Narciarskiej - http://www.skipol.pl a Kalendarz Małopolskiego SZS - http://www.mszs.krakow.pl/kalendarz.html. Zapraszamy do sportowej rywalizacji.

Say