Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

2014-10-06 do 2014-10-31 // Oglądano: 2259 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 102 poz.651 z 2010 r  / oraz Uchwał Nr XLV/ 410/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014r  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz.ew.4540/3

Położenie  

STARE BYSTRE

Księga wieczysta

NS1T/00109731/1

Powierzchnia

0.0059 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania0

-          - część działki gminnej przed budynkiem Szkoły Podstawowej Na Skałce zamieniana za teren pod miejsca do parkowania obok.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

            

Wartość wg wyceny

2.630,00 PLN

Termin do złożenia wniosku przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 uogn.

 

30 października 2014r

 

Kontakt: 18 26 135 32


Wójt Gminy

Józef Babicz