Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2014-10-06 do 2014-10-31 // Oglądano: 2441 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  /  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 5376, 5377/5, 5378/12, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5389/4                           

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

Księga wieczysta

NS1T/00105242/8

Powierzchnia

0.4000 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Hala sportowa - lodowisko

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UP-– tereny usług publicznych                

Warunki umowy

Przetarg ofertowy                     

Okres dzierżawy                            

 

 

1 rok

                             

 

 

Czarny Dunajec 2014.10.03