Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Podczerwone - Szkoła Podstawowa - Wykonanie wymiany urządzeń w pomieszczeniach kotłowni węglowej

2006-07-27 do 2006.07.27 // Oglądano: 2742 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony
nr 28/2006
na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tysięcy euro
n a: Wykonanie wymiany urządzeń w pomieszczeniach kotłowni węglowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Podczerwone.


1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2006.10.16
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2006.08.09 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2006.08.09 (środa) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
 tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego - pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2006.07.27

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego
Dodano: 2011-02-25 18:21:18Pobrano: 967 // 0.05 MB