Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z konsultacji Gminy Czarny Dunajec dotyczącej projektu UCHWAŁY w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec

2014-10-20 do 2014-11-04 // Oglądano: 1492 // Wstecz

W dniu 02.10.2014r. do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie  warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec.

 

1.      Tryb konsultacji

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej  projektu w/w uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Czarny Dunajec

2.      Przebieg konsultacji

Sposób dostarczenia opinii
Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały mogły składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17 października 2014r., osobiście w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie po analizie mogły być w miarę możliwości uwzględniane.

3.      Rezultat konsultacji

 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.