Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego

2014-11-07 do 2014-11-21 // Oglądano: 1396 // Wstecz
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Makowa Podhalańskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 10.10.2014 r. znak GK.6220.11.19.2012 o umorzeniu postępowania w sprawie w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.

Inwestycja: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach koncesji nr 30/2009/p „Jordanów” (część bloku koncesyjnego nr 432), wykonywanym metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m.

Inwestor: Energia Karpaty Wschodnie Sp. z o.o,, Sp. kom, uL Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędów Gmin leżących na obszarze koncesji nr 30/2009/p „Jordanów”, wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.


z up. Burmistrza
mgr. inż. Paweł Barzycki
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej