Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości

2014-11-18 do 2015-01-30 // Oglądano: 1504 // Wstecz

Na podstawie art. 97a  „Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. Ustawa o gospodarce nieruchomościami \j.t. Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010r.\ Wójt Gminy Czarny Dunajec  i n f o r m u j e, że zamierza dokonać podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiących dz.ew.nrnr 11031/6 i 4396/11 położone w Chochołowie zgodnie z projektem przyjętym do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pod nr P.1211.2014.3146.

Z projektem podziału jak również z innymi dokumentami dotyczącymi podziału można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu - pokój 32 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30 w terminie do dnia 30 stycznia 2015r.