Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

2014-12-17 do 2015-01-09 // Oglądano: 1492 // Wstecz

            Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwały Nr XLVII /439 / 2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2014 r podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia   służebności przesyłu :

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 5160, 14986, 3733/1, 3734/1                                                          

Położenie  

Czarny Dunajec                       

Księga wieczysta

NS1T/147701/0, NS1T/ 00070547/1, Ns1T/00057463/1

Powierzchnia

246,50 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

            Służebność przesyłu polegajaca na prawie budowy linii kablowych ESN i e NN, prawie budowy stacji transformatorowej oraz dokonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych tj. niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji, usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy, wyprowadzania ze stacji transformatorowej sieci energetycznych eSn i eNN,  jak również dostępu tj. przejazdu i przechodu do stacji transformatorowej i linii kablowych celem dokonywania powyższych prac .

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UCM – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Warunki umowy

Jednorazowe wynagrodzenie  w wysokości 17 343,00 zł brutto   

 

Czarny Dunajec dnia 2014.12.12