Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny Dunajec

2015-03-16 do 2015-04-30 // Oglądano: 2052 // Wstecz
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny DunajecPlan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Istotą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny Dunajec” jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla wyżej wymienionych działań w latach 2014-2020.

Na podstawie zawartej umowy, wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny Dunajec” jest firma Energoekspert Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a. Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Do prawidłowego wykonania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny Dunajec”, jak również zaplanowania realnych działań na terenie gminy, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. dotyczących sposobu ogrzewania (źródeł ciepła), zużycia energii w budynkach znajdujących się w granicach gminy oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na jej terenie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Czarny Dunajec zwraca się z prośbą o udział w ankietyzacji przygotowanej przez firmę Energoekspert sp. z o.o. i skierowanej do:

-        właścicieli indywidualnych zasobów mieszkaniowych,

-        podmiotów gospodarczych i obiektów usługowych.

Ankiety są dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: pgn.czarnydunajec@energoekspert.com.pl

Papierowe arkusze ankiety można otrzymać i złożyć wypełnione również przy drzwiach wejściowych na parterze Urzędu Gminy Czarny Dunajec – ul. Józefa Piłsudskiego 2.

Ankiety uprasza się dostarczyć do dnia 30.04.2015 roku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z:

-        firmą Energoekspert Sp. z o.o.:   tel.  (+48) 32-351-36-70,
mail:  biuro@energoekspert.com.pl,

-        Urząd Gminy Czarny Dunajec, tel. (+48) 18-26-135-28.

 

Dziękujemy mieszkańcom Gminy za wypełnienie ankiety
oraz za przekazanie cennych informacji.

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane jedynie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny Dunajec” i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie jedynie zawierać zestawienia i wnioski z analizy
zebranych informacji.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”pdfA3 - Czarny Dunajec
Dodano: 2015-03-16 15:05:09Pobrano: 588 // 17.92 MB
docPGN_CzDun_Ankieta_IndywidualneBudownictwoMieszkaniowe
Dodano: 2015-03-16 15:05:12Pobrano: 752 // 0.22 MB
pdfPGN_CzDun_Ankieta_IndywidualneBudownictwoMieszkaniowe
Dodano: 2015-03-16 15:05:16Pobrano: 666 // 0.29 MB
docPGN_CzDun_Ankieta_PodmiotyGospod_iObiektyUslug
Dodano: 2015-03-16 15:05:18Pobrano: 717 // 0.23 MB
pdfPGN_CzDun_Ankieta_PodmiotyGospod_iObiektyUslug
Dodano: 2015-03-16 15:05:21Pobrano: 694 // 0.30 MB