Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE - HOŁDYMAS 2015

2015-05-09 do 2015-06-16 // Oglądano: 3278 // Wstecz

Dotyczy: nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy plenerowej pod nazwą „Hołdymas” w Czarnym Dunajcu na stadionie sportowym przy ul.Targowej w dniu 30.08.2015r.

 

1.      NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY:


Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec

ul. Kolejowa 14

NIP 735-263-88-11

 

2.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ  ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

System PA stereo o mocy odpowiedniej do prawidłowego nagłośnienia koncertu plenerowego na stadionie.

Akceptowane są wyłącznie markowe systemy firm L’Acoustics, Meyer, D&B, EAW, JBL, EV, Nexo, etc.

Publiczność rozmieszczona na wznoszącej się zadaszonej trybunie stadionu po jednej stronie w linii prostej oraz przed trybuną - bezpośrednio przed sceną. System musi zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem dla widowni, której szerokość wynosi około 60 m.

Cyfrowa konsoleta FOH (w przypadku konsolety analogowej, musi ona spełniać następujące warunki):

-        minimum 36 kanałów mono z podwójną parametryczną regulacją barwy, podwójną korekcją półkową hi/low i filtrem lo-cut, odwróceniem fazy sygnału i umożliwiający podanie zasilania Phantom +48V oraz 4 aux pre/post w każdym kanale.

            W sumie miksera – tercjowy korektor graficzny 31 punktowy (Kirak Teknik, XTA, BSS,

            etc.). Ustawienie konsolety w osi symetrii sceny i połowie długości widowni.

Multiefekty: 2 szt. (Yamaha, TC Electronic, Lexicon).

Kompresor / Bramka (BSS, Drawmer, Dbx.)

Intercom konsoleta – scena.

Monitory: 6 sztuk, odsłuch podłogowy skośny grający pełnym pasmem dla basisty (min. 500W) nie akceptowane wyroby niewiadomego pochodzenia.

Statywy mikrofonowe sprawne z regulacją, stabilne. Okablowanie wraz ze spliterami powinno spełniać standardy XLR, wszystkie połączenia sygnałów powinny być wykonane w sposób symetryczny przy użyciu sprawnych kabli i złącz  dobrej jakości.

Mikrofony: wymagania wg załączonych riderów.

 

Dodatkowo: profesjonalne oświetlenie sceny plenerowej przednie i tylne, sterowane konsoletą.

Doświadczony realizator oświetlenia.

 

System nagłośnieniowy powinien być zainstalowany, uruchomiony i sprawdzony około 1 godziny przed planowanym rozpoczęciem prób.

 

Występujący:

zespoły: Dikanda, Gosia Markowska Band, Cocotier, kabaret, animacje dla dzieci,

2-ch konferansjerów.

 

 

3.   TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

     30.08.2015r. - stadion sportowy przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu.

         

 4. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 Euro jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych.

 

5.   KRYTERIA OCENY OFERT:

- cena – 60 %

- warunki techniczne sprzętu – 20%

- ocena pracy realizatorów dźwięku ( wg. wiedzy uzyskanej z różnych źródeł – 20 %)

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans

ceny i innych wymagań.

 

 

6.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Cena winna zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT oraz transportu.

 

7.   SKŁADANIE OFERT:

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 01.06.2015r. na adres:

          

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec

ul. Piłsudskiego 2a

 

lub poprzez pocztę internetową – e-mail: ckip@ckip.org

      

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana najpóźniej do dnia
16 czerwca 2015r.  
na  stronie internetowej CKiP: www.ckip.org  i  www.czarny-dunajec.pl