Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec

2015-05-18 do 2015-07-31 // Oglądano: 2260 // Wstecz


Gmina Czarny Dunajec w 2015 roku będzie realizowała projekt systemowy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynosi: 653 484,32 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 32/100).
W ramach projektu modernizacją objęte zostanie 13 z 16 istniejących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których zostały zdiagnozowane problemy związane z wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz modernizacją i organizacją placów zabaw, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem, oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych: zakup i modernizacja zużytego sprzętu sanitarnego,

- zakup mebli i wyposażenia: krzesełek, regałów, biurka dla nauczyciela, wykładziny dywanowej, które zastąpią stare, zużyte elementy wyposażenia

- zakup zestawu wypoczynkowego- leżaków dla dzieci najmłodszych, które zastąpią stare, zużyte leżaki

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare, przestarzałe, niekompletne i w niewystarczającej ilości zabawki art. artystyczne pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci.

- doposażenie w elementy zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi np. gaśnice, oznaczenia ewakuacyjne, zabezpieczenie grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzeń
i urazów głowy u dzieci,

- zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
i pozwoli na przygotowanie różnego rodzaju ćwiczeń (logopedycznych, gier edukacyjnych).

- zakup rolet.

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w  Czerwiennem im. Andrzeja Knapczyka- Ducha- oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- doposażenie kuchni: zakup lodówki i zmywarki, które ułatwią przechowywanie produktów dla dzieci najmłodszych i mycie naczyń,

- zakup mebli: krzeseł dziecięcych, szaf zamykanych, regałów otwartych, które zastąpią stare, zużyte meble,

- położenie na podłodze wykładziny dywanowej, w miejsce starego dywanu,

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz art. plastycznych, które zastąpią stare zabawki. Artykuły artystyczne pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci.

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych poprzez zakup i modernizację zużytego sprzętu sanitarnego,

- zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
i pozwoli na przygotowanie różnego rodzaju ćwiczeń (logopedycznych, gier edukacyjnych).

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu, oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- modernizacja placu zabaw i wyposażenie go w urządzenia wielofunkcyjne (huśtawka, piaskownica, sprężynowce)

- doposażenie toalet i zakup zużytego sprzętu sanitarnego (lustra, nakładka zmniejszająca obwód ustępu),

- zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
i pozwoli na przygotowanie różnego rodzaju ćwiczeń (logopedycznych, gier edukacyjnych).

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare, przestarzałe, niekompletne i w niewystarczającej ilości zabawki. Artykuły artystyczne pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci.

4. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- doposażenie placu zabaw i wyposażenie go w urządzenia wielofunkcyjne (huśtawka podwójna, sprężynowce),

- zakup wyposażenia do utrzymania czystości,

- zakup mebli i wyposażenia: regałów,  wykładziny dywanowej, które zastąpią stare, zużyte elementy wyposażenia

- zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
i pozwoli na przygotowanie różnego rodzaj ćwiczeń (logopedycznych, gier edukacyjnych).

- doposażenie toalet i zakup zużytego sprzętu sanitarnego (lustra, nakładka zmniejszająca obwód ustępu, ubikacje, umywalki),

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare, przestarzałe zabawki. Artykuły artystyczne pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci.

5. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem- oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- organizacja: zakup i wyposażenie placu zabaw: urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci,

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare, przestarzałe zabawki. Artykuły artystyczne pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci,

-doposażenie w elementy zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi np. gaśnice, oznaczenia ewakuacyjne, zabezpieczenie grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzeń
i urazów głowy u dzieci,

-zakup wyposażenia do utrzymania czystości,

- zakup wyposażenia wypoczynkowego- leżaczki

6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- dostosowanie toalet przez zakup i modernizację zużytego sprzętu sanitarnego,

- zakup zestawu wypoczynkowego- leżaków, poduszek, dla dzieci najmłodszych, które zastąpią stare, zużyte leżaki

- zakup mebli: krzeseł dziecięcych, stolików, które zastąpią stare, zużyte meble,

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz art plastycznych, które zastąpią stare zabawki. Art  pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci.

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni istniejącego placu zabaw

7. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie - oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych poprzez zakup i modernizację zużytego sprzętu sanitarnego,

- zakup mebli: szafki ze schowkami, pufa- które zastąpią stare meble,

- zakup wyposażenia do utrzymania czystości, odkurzacz, pralka

- doposażenie kuchni dla oddziału przedszkolnego w potrzebne, brakujące elementy: młynek do rozdrabniania, naczynia, sztućce, kuchenka elektryczna, lodówka

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare zabawki.

- zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego

8. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem - oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- organizacja placu zabaw dla dzieci i zakup urządzeń wielofunkcyjnych,

-zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare zabawki. Artykuły artystyczne pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci,

-doposażenie w elementy zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi np. gaśnice, oznaczenia ewakuacyjne, zabezpieczenie grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzeń
i urazów głowy u dzieci,

-zakup wyposażenia do utrzymania czystości,

- zakup wyposażenia wypoczynkowego- leżaczki

9. Szkoła Podstawowa im. Św. Jan Kantego w Odrowążu- oddział przedszkolny
 w Załucznem
- oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- organizacja placu zabaw dla dzieci i zakup urządzeń wielofunkcyjnych,

-dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych,

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare zabawki. Artykuły pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci,

-zabezpieczenie grzejników,

- zakup mebli: dywan, meble do szatni,

-zakup wyposażenia do utrzymania czystości,

- zakup sprzętu ITC pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

10.  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu- oddział przedszkolny,
w którym niezbędne jest:

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych,

- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i art. plastycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego,

-zabezpieczenie grzejników,

- zakup mebli:  szafki ze schowkami, biblioteczka

- zakup sprzętu ITC,: tablica interaktywna, laptop, radio

- zakup wyposażenia do utrzymania czystości.

11. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach- oddział przedszkolny w Pieniążkowicach- oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych,

- zakup wyposażenia do utrzymania czystości,

- zakup wyposażenia do kuchni dla oddziału przedszkolnego (zmywarka, szafa gastronomiczna),

- zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego, które zastąpi stare zużyte elementy,

- zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i pozwoli na przygotowanie różnego rodzaju ćwiczeń (logopedycznych, gier edukacyjnych).

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz art plastycznych, które zastąpią stare zabawki. Art te pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci.

- zabezpieczenie grzejników

12. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach - oddział w Dziale- oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych,

- zakup wyposażenia do utrzymania czystości,

- zakup wyposażenia do kuchni dla oddziału przedszkolnego (lodówka, zmywarka, szafa gastronomiczna),

- zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego, które zastąpi stare zużyte elementy,

- zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
i pozwoli na przygotowanie różnego rodzaju ćwiczeń (logopedycznych, gier edukacyjnych).

 zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz art plastycznych, które zastąpią stare zabawki. Artykuły te pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia u dzieci.

- zabezpieczenie grzejników.

13. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku- oddział przedszkolny, w którym niezbędne jest:

- doposażenie placu zabaw i wyposażenie go w urządzenia wielofunkcyjne (huśtawki, piaskownica, sprężynowce, karuzela),

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci najmłodszych,

-zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych, które zastąpią stare zabawki. Artykuły te pozwolą rozwijać zajęcia manualne oraz artystyczne uzdolnienia
u dzieci.

-zakup sprzętu ITC i audiowizualnego pozwoli na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
i pozwoli na przygotowanie różnego rodzaju ćwiczeń (logopedycznych, gier edukacyjnych).

- zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego: wykładzina, krzesełka, regały, biblioteczka, leżaczki

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest m.in. zachowanie rezultatów projektu,
w tym do utrzymania wspartych oddziałów przedszkolnych przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu jego realizacji. Projekt winien zostać zrealizowany do dnia 31 lipca 2015 roku. Realizatorem projektu jest Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy
ul. Kolejowej 14 a.

Wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego projektu udziela Pani Iwona Wontorczyk- koordynator projektu z ramienia Gminnego Zespołu Oświatowego -tel. 18 521 36 80.