Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zamiany

2015-07-02 do 2015-07-25 // Oglądano: 1860 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 102 poz.651 z 2010 r  / oraz Uchwał Nr VII/67/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015r  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz.dz.ew.4398/9 i 4398/18

Położenie  

CHOCHOŁÓW

Księga wieczysta

NS1T/00082493/4

Powierzchnia

0.1000 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania0

-          - działka przeznaczona do zamiany za teren pod skocznię w Chochołowie

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UP – tereny usług publicznych

RL – tereny lasów, zadrzewień i gruntów o słabej przydatności rolniczej.

        

Wartość wg wyceny

23 190,00 PLN

Termin do złożenia wniosku przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 uogn.

 

17 sierpnia 2015r

 

 

Kontakt: 18 26 135 32                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                         Józef Babicz