Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 100/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie: miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów, w związku z wyznaczonym referendum w dniu 6 września 2015 roku

2015-07-02 do 2015-09-06 // Oglądano: 1356 // Wstecz

Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy  (Dz. U.         z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zmianami) w związku z art.92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)

 

z a r z ą d z a m, co następuje :

 

§ 1

 

1.      W związku z wyznaczonym referendum wyznaczam  miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów na obszarze Gminy Czarny Dunajec.

2.      Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
i plakatów są urzędowe tablice ogłoszeń rozlokowane
na terenie poszczególnych miejscowości Gminy, których wykaz zawiera informacja stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Informację w sprawie wykazu miejsc o której mowa w § 1 ust. 2 podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                

Wójt Gminy

 Czarny Dunajec

( - ) Józef Babicz

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015

Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 2 lipca 2015

 

I N F O R M A C  J A

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 2 lipca 2015 roku

 

o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów na obszarze Gminy Czarny Dunajec, w związku z wyznaczonym referendum w dniu 6 września 2015 r. przygotowana na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami) w związku z art.92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)

 

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Lokalizacja

1

Czarny Dunajec

1.     Plac przy Kościele Parafialnym (Tablica zamykana)

2.     Ul. Kolejowa, przed budynkiem Poczty (Tablica zamykana)

3.     Plac przed sklepem przy skrzyżowaniu ulic: Kmietowicza i Sienkiewicza (Tablica zamykana )

2

Wróblówka
 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica drewniana )
 3. Obok domu Sołtysa, Wróblówka nr 101 c

     ( tablica zamykana )

3

Dział
 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica drewniana )

4

Pieniążkowice

 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )

5

Odrowąż

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Obok domu Sołtysa, Odrowąż nr 146                      

     ( tablica zamykana )

6

Załuczne

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przed Szkołą ( tablica drewniana )

7

Podszkle

1.   Plac przy Kościele ( tablica zamykana )

8

Piekielnik

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )

9

Podczerwone

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przy Kościele ( tablica drewniana  )

10

Ciche

 1. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )
 2. Plac przy Kościele ( tablica zamykana )

11

Ratułów

 1. Plac przed Szkołą ( tablica zamykana )
 2. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 3. Przed budynkiem Ośrodka Zdrowia                     

            ( tablica zamykana )

12

Stare Bystre

 1. Plac przed Szkołą Nr 1 ( tablica zamykana )
 2. Plac przed Szkołą Nr 2 ( tablica zamykana )
 3. Przy drodze gminnej obok starej remizy OSP

     ( tablica drewniana )

 1. Przy drodze gminnej obok starej remizy OSP

     ( tablica zamykana )

13

Czerwienne

 1. Przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną „Szeligówka” ( tablica zamykana )
 2. Teren obok Sklepu, Czerwienne obok nr 64                     ( tablica zamykana )
 3. Teren obok Sklepu,  Czerwienne obok nr 226 a                  ( tablica drewniana )
 4. Plac przy Szkole Nr 1 ( tablica drewniana )
 5. Parking przy Kościele Bachledówka

     ( tablica zamykana )

14

Chochołów

 1. Teren przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej     

      z drogą  na Dzianisz ( tablica zamykana )

15

Koniówka
 1. Plac przy remizie OSP ( tablica zamykana )
 2. Teren obok Sklepu ( tablica drewniana )
 3. Przystanek na Zakopane ( tablica drewniana )

 

 

W przypadku tablic zamykanych, zamiar rozwieszenia obwieszczeń, plakatów należy zgłosić w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu : 18 26 135 38.

 

 

 

Wójt Gminy

Czarny Dunajec

(- ) Józef Babicz