Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie : zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

2015-10-22 do 2015-10-26 // Oglądano: 1662 // Wstecz

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 21 października 2015 roku  

 

w sprawie : zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych          

 

Działając na podstawie art. 182 § 1, pkt 1; § 2, pkt 1; § 2a  i art. 184 § 1, pkt 1 i § 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami ) oraz § 1, pkt 2 i § 7 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej( M. P. Nr 30, poz. 345 ) 

 

Wójt Gminy CZARNY  DUNAJEC   z a r z ą d z a , co następuje :

 

§ 1

               1.  Powołuje się do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Czerwiennem   – Paulinę Zofię Rafacz zam. Czerwienne.   

  2. Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Załucznem - Jadwigę Sajdak  zam. Załuczne  – w miejsce Wacława Sajdak zam. Załuczne ,  którego członkostwo wygasło na skutek zrzeczenia.

  3. Dokonuje się zmiany danych członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Odrowążu z powodu zmiany nazwiska z : Izabela Ewa Stasiowska  zam. Piekielnik na : Izabela Ewa Stasiowska – Brynczka zam. Piekielnik.

 

 

§ 2

 

Informacje o zmienionych składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec, zamieszczenie na stronie  Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                       § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                              Czarny Dunajec

                                                                                              (-) Józef Babicz