Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zaproszenie do składania ofert

2015-11-09 do 2015-11-13 // Oglądano: 1977 // Wstecz

Gmina Czarny Dunajec

Ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 na:

1. usługę wynajęcia stoku narciarskiego lub

2. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy

3. wypożyczenia sprzętu narciarskiego dla  dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2016 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2016)

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie stoku narciarskiego dla dzieci/ lub wynajęcie stoku narciarskiego wraz z usługą instruktora oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego niezbędnego do realizacji projektu przewidującego naukę jazdy na nartach dla dzieci z następujących szkół:

1) Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie- grupa 24 dzieci,

2) Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Cichem- grupa 12 dzieci,

3) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu- grupa 24 dzieci,

4) Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku- grupa 12 dzieci,

5) Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- grupa 12 dzieci,

6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem- grupa 12 dzieci,

7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem- grupa 12 dzieci,

8) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem- grupa 24 dzieci,

9) Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- grupa 12 dzieci.

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów dwugodzinnych, w ramach których dzieci będą trenowały jazdę na nartach na wybranym stoku.

Oferty można składać alternatywnie zarówno na wynajem samego stoku, jak również na wynajęcie stoku wraz z usługą instruktora, tak aby zamawiający mógł porównać, który wariant cenowy będzie dla niego korzystniejszy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne punkty zamówienia osobno. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 grupę, tj. 12 osób.

3.      Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 15 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

a)      osobiście w: Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec

b)      przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec

c)      w wersji elektronicznej  na e-mail: iwontorczyk@czarny-dunajec.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 listopada 2015 roku.

5.      Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6.      Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

7.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

 

 

6.11.2015 r.                                                      Iwona Wontorczyk, tel. (18)5213680

   data                                                (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia


docxformularz ofertowy.
Dodano: 2015-11-09 13:59:55Pobrano: 552 // 0.01 MB
pdfformularz ofertowy
Dodano: 2015-11-09 14:00:30Pobrano: 536 // 0.03 MB