Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Program „Książki naszych marzeń” w gminie Czarny Dunajec

2015-11-17 do 2015-12-31 // Oglądano: 2153 // Wstecz
Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Środki budżetu państwa realizowane w ramach programu „Książki naszych marzeń” można wykorzystać do 31 grudnia 2015 r.

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależy od liczby uczniów. Maksymalnie wynosi:

· 1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;

· 1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;

· 2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

Program przewiduje zakup książek, które nie są podręcznikami i będą wybierane przez uczniów. Mają to być książki, którymi uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania
i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania
z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

Gmina Czarny Dunajec przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Organy prowadzące szkoły ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu. Za wkład własny uważa się wkład finansowy w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Program „Książki naszych marzeń” realizują następujące szkoły z terenu Gminy Czarny Dunajec:

         1.         Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem,

         2.         Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem,

         3.         Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem,

         4.         Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie,

         5.         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu,

         6.         Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach im. Św. Jadwigi Królowej,

         7.         Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu,

         8.         Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem,

         9.         Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie.

 

Koordynator projektu- Iwona Wontorczyk, tel. (18)521 36 80